ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทบทวนการวิเคราะห์ ปศพพ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 0
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 805.11 KB 0
รายงานแสดงผู้ใช้งานโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา sbmld innovation Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.34 KB 2
รายงานแสดงผู้ใช้งานโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา sbmld innovation Word Document ขนาดไฟล์ 511.14 KB 2
แปลผล SDQ ปีการศึกษา 2563 ชุดที่2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 346.5 KB 49
แปลผล SDQ ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 339.5 KB 46
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมอุตสาหกรรม ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 46
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมสังคมศึกษาฯ ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 47
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 45
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมพลศึกษา ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 47
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมนาฏศิลป์ ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 44
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมทัศนศิลป์ ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 46
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมดนตรี ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 46
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 49
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมคหกรรม ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 48
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมเกษตรกรรม ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 45
ตัวอย่างบันทึกppr Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.5 KB 50
ตัวอย่างppr Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 274.5 KB 49
ppr สำหรับกรอกข้อมูลจริง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.5 KB 49
id plan ตามขวาง Word Document ขนาดไฟล์ 447.5 KB 49
ปถ.05 เลือกวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 49
ปถ.05 เลือกอังกฤษพละ ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 51
ปถ.05-มัธยม2563ม.2-1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 72
ปถ.05เลือกอุตสาหกรรม ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 50
ปถ.05เลือกทอผ้า ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 47
ปถ.05เลือกภาษาอังกฤษ ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 46
ปถ.05เลือกนาฏศิลป์ ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 48
ปถ.05เลือกดนตรี ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 47
ปถ.05เลือกคอมพิวเตอร์ ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 49
ปถ.05เลือกคหกรรม ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 51
ปถ.05เลือกเกษตรกรรม ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 50
ปถ.05เลือกอุตสาหกรรม ม.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 46
ปถ.05เลือกทอผ้า ม.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 49
ปถ.05เลือกภาษาอังกฤษ ม.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 48
ปถ.05เลือกวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ ม.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 46
ปถ.05เลือกนาฏศิลป์ ม.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 47
ปถ.05เลือกดนตรี ม.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 47
ปถ.05เลือกคอมพิวเตอร์ ม.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 47
ปถ.05เลือกคหกรรม ม.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 47
ปถ.05เลือกเกษตรกรรม ม.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 45
ปถ.05เลือกอุตสาหกรรม ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 46
ปถ.05เลือกวิทย์-คณิต ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 47
ปถ.05เลือกวอลเลย์บอล ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 48
ปถ.05เลือกภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 49
ปถ.05เลือกภาษาไทย ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 51
ปถ.05เลือกนาฏศิลป์ ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 48
ปถ.05เลือกทอผ้า ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 49
ปถ.05เลือกดนตรี ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 44
ปถ.05เลือกคอมพิวเตอร์ ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 46
ปถ.05เลือกคหกรรม ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 47
ปถ.05เลือกเกษตรกรรม ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 50
ปถ.05เลือกอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 46
ปถ.05เลือกอังกฤษพละ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 47
ปถ.05เลือกวิทย์-คณิต ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 50
ปถ.05เลือกวอลเลย์สุ่ความเป็นเลิศ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 50
ปถ.05เลือกภาษาไทย ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 42
ปถ.05เลือกนาฏศิลป์ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 42
ปถ.05เลือกทอผ้า ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 41
ปถ.05เลือกดนตรีสู่ความเป็นเลิศ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 41
ปถ.05เลือกช่างอุตสาหกรรม ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 40
ปถ.05เลือกคอมพิวเตอร์ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 45
ปถ.05เลือกคหกรรม ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 44
ปถ.05เลือกเกษตร ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 47
ปถ.05เลือกอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 42
ปถ.05เลือกวิทย์คณิต ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 44
ปถ.05เลือกวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 45
ปถ.05เลือกนาฏศิลป์ ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 42
ปถ.05เลือกทอผ้า ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 41
ปถ.05เลือกดนตรีสู่ความเป็นเลิส ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 42
ปถ.05เลือกช่างอุตสาหกรรม ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 41
ปถ.05เลือกคอมพิวเตอร์ ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 43
ปถ.05เลือกคหกรรม ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 41
ปถ.05เลือกเกษตรกรรม ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 40
ปถ.05เลือกการเขียนป้ายโฆษณา ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 45
ปถ.05เลือกภาษาไทย ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 41
ปถ.05-มัธยม2563ม.1-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 66
ปถ5-มัธยม2563ม.1-1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 69
ปถ5-มัธยม2563ม.6-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 54
ปถ5-มัธยม2563ม.6-1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 57
ปถ5-มัธยม2563ม.5-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 60
ปถ5-มัธยม2563ม.5-1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 59
ปถ5-มัธยม2563ม.4-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 61
ปถ5-มัธยม2563ม.4-1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 55
ปถ5-มัธยม2563ม.3-4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 57
ปถ5-มัธยม2563ม.3-3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 52
ปถ5-มัธยม2563ม.3-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 56
ปถ5-มัธยม2563ม.3-1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 59
ปถ5-มัธยม2563.ม.2-4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 52
ปถ5-มัธยม2563.ม.2-3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 49
ปถ5-มัธยม2563.ม.2-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 49
ปถ5-มัธยม2563.ม.1-4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 61
ปถ5-มัธยม2563.ม.1-3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 61
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ห้อง 2 ปี 2563 แบ่งเป็น 2 ห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 43
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ห้อง 1 ปี 2563 แบ่งเป็น 2 ห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 44
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ห้อง 2 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 44
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ห้อง 1 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 43
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ห้อง 2 ปี 2563 แบ่งเป็น 2 ห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 47
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ห้อง 1 ปี 2563 แบ่งเป็น 2 ห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 46
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ห้อง 4 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 48
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ห้อง 3 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 45
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ห้อง 2 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 45
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ห้อง 1 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 41
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 ห้อง 4 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 44
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2ห้อง 3 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 44
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 ห้อง 2 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 44
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 ห้อง 1 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 47
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1ห้อง 4 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 50
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1ห้อง 3 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 46
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1ห้อง 2 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 54
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1ห้อง 1 ปี 2563 58
คู่มือการใช้โปรแกรม ปถ.05 49
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล ID Plan 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 79
ตัวอย่างบันทึกข้อมูล ppr Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.14 KB 67
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล ID Plan Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 540.16 KB 67
แผ่นพับ 86
ครูไทยแลนด์ 4.0 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 94
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 88
ฟอร์มคำสั่งต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 103
บันทึกขออนุมัติงบประมาณไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.72 KB 102
ตัวอย่างรายงานไปราชการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137.5 KB 104