ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โลโก้โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 349
ทบทวนการวิเคราะห์ ปศพพ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 418
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 805.11 KB 346
รายงานแสดงผู้ใช้งานโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา sbmld innovation Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.34 KB 352
รายงานแสดงผู้ใช้งานโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา sbmld innovation Word Document ขนาดไฟล์ 511.14 KB 362
แปลผล SDQ ปีการศึกษา 2563 ชุดที่2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 346.5 KB 398
แปลผล SDQ ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 339.5 KB 395
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมอุตสาหกรรม ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 393
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมสังคมศึกษาฯ ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 392
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 396
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมพลศึกษา ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 393
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมนาฏศิลป์ ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 393
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมทัศนศิลป์ ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 394
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมดนตรี ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 393
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 395
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมคหกรรม ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 397
ปถ5-มัธยม2563-เพิ่มเติมเกษตรกรรม ม.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 398
ตัวอย่างบันทึกppr Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.5 KB 397
ตัวอย่างppr Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 274.5 KB 396
ppr สำหรับกรอกข้อมูลจริง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.5 KB 395
id plan ตามขวาง Word Document ขนาดไฟล์ 447.5 KB 399
ปถ.05 เลือกวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 397
ปถ.05 เลือกอังกฤษพละ ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 403
ปถ.05-มัธยม2563ม.2-1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 423
ปถ.05เลือกอุตสาหกรรม ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 400
ปถ.05เลือกทอผ้า ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 397
ปถ.05เลือกภาษาอังกฤษ ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 392
ปถ.05เลือกนาฏศิลป์ ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 394
ปถ.05เลือกดนตรี ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 391
ปถ.05เลือกคอมพิวเตอร์ ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 401
ปถ.05เลือกคหกรรม ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 397
ปถ.05เลือกเกษตรกรรม ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 399
ปถ.05เลือกอุตสาหกรรม ม.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 394
ปถ.05เลือกทอผ้า ม.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 399
ปถ.05เลือกภาษาอังกฤษ ม.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 396
ปถ.05เลือกวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ ม.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 393
ปถ.05เลือกนาฏศิลป์ ม.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 394
ปถ.05เลือกดนตรี ม.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 394
ปถ.05เลือกคอมพิวเตอร์ ม.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 395
ปถ.05เลือกคหกรรม ม.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 395
ปถ.05เลือกเกษตรกรรม ม.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 392
ปถ.05เลือกอุตสาหกรรม ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 394
ปถ.05เลือกวิทย์-คณิต ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 392
ปถ.05เลือกวอลเลย์บอล ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 395
ปถ.05เลือกภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 396
ปถ.05เลือกภาษาไทย ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 399
ปถ.05เลือกนาฏศิลป์ ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 396
ปถ.05เลือกทอผ้า ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 396
ปถ.05เลือกดนตรี ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 396
ปถ.05เลือกคอมพิวเตอร์ ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 393
ปถ.05เลือกคหกรรม ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 394
ปถ.05เลือกเกษตรกรรม ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 391
ปถ.05เลือกอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 391
ปถ.05เลือกอังกฤษพละ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 391
ปถ.05เลือกวิทย์-คณิต ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 389
ปถ.05เลือกวอลเลย์สุ่ความเป็นเลิศ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 392
ปถ.05เลือกภาษาไทย ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 382
ปถ.05เลือกนาฏศิลป์ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 382
ปถ.05เลือกทอผ้า ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 380
ปถ.05เลือกดนตรีสู่ความเป็นเลิศ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 381
ปถ.05เลือกช่างอุตสาหกรรม ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 380
ปถ.05เลือกคอมพิวเตอร์ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 386
ปถ.05เลือกคหกรรม ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 386
ปถ.05เลือกเกษตร ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 388
ปถ.05เลือกอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 382
ปถ.05เลือกวิทย์คณิต ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 383
ปถ.05เลือกวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 387
ปถ.05เลือกนาฏศิลป์ ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 381
ปถ.05เลือกทอผ้า ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 381
ปถ.05เลือกดนตรีสู่ความเป็นเลิส ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 382
ปถ.05เลือกช่างอุตสาหกรรม ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 380
ปถ.05เลือกคอมพิวเตอร์ ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 387
ปถ.05เลือกคหกรรม ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 383
ปถ.05เลือกเกษตรกรรม ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 381
ปถ.05เลือกการเขียนป้ายโฆษณา ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 386
ปถ.05เลือกภาษาไทย ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 383
ปถ.05-มัธยม2563ม.1-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 409
ปถ5-มัธยม2563ม.1-1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 417
ปถ5-มัธยม2563ม.6-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 409
ปถ5-มัธยม2563ม.6-1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 414
ปถ5-มัธยม2563ม.5-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 404
ปถ5-มัธยม2563ม.5-1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 404
ปถ5-มัธยม2563ม.4-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 418
ปถ5-มัธยม2563ม.4-1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 407
ปถ5-มัธยม2563ม.3-4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 403
ปถ5-มัธยม2563ม.3-3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 399
ปถ5-มัธยม2563ม.3-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 401
ปถ5-มัธยม2563ม.3-1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 407
ปถ5-มัธยม2563.ม.2-4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 395
ปถ5-มัธยม2563.ม.2-3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 392
ปถ5-มัธยม2563.ม.2-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 393
ปถ5-มัธยม2563.ม.1-4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 407
ปถ5-มัธยม2563.ม.1-3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 406
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ห้อง 2 ปี 2563 แบ่งเป็น 2 ห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 384
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ห้อง 1 ปี 2563 แบ่งเป็น 2 ห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 388
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ห้อง 2 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 385
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ห้อง 1 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 386
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ห้อง 2 ปี 2563 แบ่งเป็น 2 ห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 390
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ห้อง 1 ปี 2563 แบ่งเป็น 2 ห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 387
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ห้อง 4 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 392
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ห้อง 3 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 386
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ห้อง 2 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 386
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ห้อง 1 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 382
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 ห้อง 4 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 383
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2ห้อง 3 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 387
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 ห้อง 2 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 384
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 ห้อง 1 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 389
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1ห้อง 4 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 392
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1ห้อง 3 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 390
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1ห้อง 2 ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 396
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1ห้อง 1 ปี 2563 406
คู่มือการใช้โปรแกรม ปถ.05 395
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล ID Plan 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 418
ตัวอย่างบันทึกข้อมูล ppr Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.14 KB 413
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล ID Plan Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 540.16 KB 414
แผ่นพับ 428
ครูไทยแลนด์ 4.0 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 435
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 429
ฟอร์มคำสั่งต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 445
บันทึกขออนุมัติงบประมาณไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.72 KB 444
ตัวอย่างรายงานไปราชการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137.5 KB 444