ติดต่อเรา
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
297 หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ   ตำบลเชียงเพ็ง  อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
เบอร์โทรศัพท์ 0-4218-0807 เบอร์โทรสาร 0-4218-0807
Email : chiangpengwit@hotmail.com
Facebook : https://sites.google.com/view/chiangpengwit/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?a


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน