ติดต่อเรา
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
297 หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ   ตำบลเชียงเพ็ง  อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
เบอร์โทรศัพท์ 0-4218-0807
Email : chiangpengwit@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน