ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูและบคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา (อ่าน 1) 19 ก.ย. 63
รายงานแสดงผู้ใช้งานโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา sbmld innovation (ภาพใหญ่) (อ่าน 2) 17 ก.ย. 63
รายงานแสดงผู้ใช้งานโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา sbmld innovation (อ่าน 3) 17 ก.ย. 63
เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2563 ณ ศูนย์กา (อ่าน 4) 15 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คำนวณสำหรับครูชั้นสูง (C4T Plus) แบบออนไลน์ (อ่าน 3) 15 ก.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4) 14 ก.ย. 63
โครงการปรับปรุงทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7) 12 ก.ย. 63
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ เกรียงศักดิ์ เพชรดี (อ่าน 31) 22 ส.ค. 63
ยินดีกับ คุณครูทรงสุดา พรมแสน ที่ผ่านการประเมินได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (อ่าน 46) 06 ส.ค. 63
กิจกรรมนั่งสมาธิ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 100) 17 ก.ค. 63
ผู้บริหารและข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมการทำวิทยฐานะของข้าราชการครู (PLC) ณ โรงเรียนเทศบาล 3 อ.เมือง จ. (อ่าน 82) 07 ก.ค. 63
โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น (แห่เทียนพรรษา) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 101) 05 ก.ค. 63
วันเปิดเทอมวันแรกปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 (อ่าน 87) 01 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนแยกตามระดับชั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 20) 30 มิ.ย. 63
ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนพันดอนเนื่องในโอกาสแสดงความยินดีแก่ ครูยุทธชัย ราชกิจ ในการย้ายสถานศึกษา (อ่าน 97) 25 มิ.ย. 63
อบรมการจัดทำโปรแกรมแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (อ่าน 37) 23 มิ.ย. 63
ถ่ายวิดีทัศน์โรงเรียนต้นแบบที่มีมาตรการป้องกันโรค Covid - 19 (อ่าน 45) 22 มิ.ย. 63
ขอเชิญคณะครูดาวน์โหลดเอกสาร แบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : (อ่าน 29) 18 มิ.ย. 63
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (อ่าน 104) 16 มิ.ย. 63
7 วิธีคิดในการป้องกัน Covid -19 จาก สสส (อ่าน 112) 13 มิ.ย. 63
แนวทางการปฏิบัติของนักเรียน ของผู้ปกครอง และสถานศึกษาเกี่ยวกับ Covid - 19 ของโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา (อ่าน 88) 12 มิ.ย. 63
กำหนดการประเมินเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1/2563 (อ่าน 85) 04 มิ.ย. 63
อบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 2,4,5 มิ.ย.63 (อ่าน 83) 04 มิ.ย. 63
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา เตรียมทดลองระบบการเรียนการสอนทางไกลและระบบออนไลน์ 18 พ.ค.นี้ (อ่าน 60) 16 พ.ค. 63
กำหนดการมอบตัว ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 94) 14 พ.ค. 63
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ (อ่าน 118) 22 เม.ย. 63
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนเพื่อป้องกัน covid-19 (อ่าน 112) 20 เม.ย. 63
แจ้งการเปิดเรียนของสถานศึกษาโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา (เพิ่มเติม) (อ่าน 149) 17 เม.ย. 63
แจ้งการเปิดเรียนของสถานศึกษาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (อ่าน 114) 16 เม.ย. 63
เลื่อนการรับระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศณียบัตร (ปพ.2) ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 118) 25 มี.ค. 63
เลื่อนการสอบคัดเลือกและมอบตัว ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 131) 20 มี.ค. 63
ประกาศปิด( เรียนกรณีพิเศษ ) (อ่าน 138) 19 มี.ค. 63
กิจกรรมกตัญญุตาบูชาครู ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 (อ่าน 159) 12 มิ.ย. 62
ข้อมูลเด็กซ้ำซ้อนปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 203) 28 ก.พ. 62
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษา (อ่าน 321) 22 ก.ค. 61
กิจกรรมพบเพื่อนต่างชาติ (UD New Genaration) (อ่าน 333) 22 ก.ค. 61
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 315) 22 ก.ค. 61
การแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 294) 22 ก.ค. 61
การประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาดีเด่น (อ่าน 335) 15 ก.ค. 61
โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) (อ่าน 359) 15 ก.ค. 61