ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (อ่าน 10) 03 มิ.ย. 65
อบจ.อุดรธานี จัดอบรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๘ โรงเรียน (อ่าน 26) 24 พ.ค. 65
การเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 9) 04 พ.ย. 64
15 ข้อปฏิบัติของนักเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด ๑๙ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา (อ่าน 170) 04 พ.ย. 64
ประกาศจากทางโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ผลการสอบคัดห้องของนักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถตรวจสอบรายชื่อ ภายในเว็บโรงเรียนและเพจโรงเรียน ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอฟังประกาศผลอีกทีทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป (อ่าน 392) 21 พ.ค. 64
ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อรับรู้ข้อมูลก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 (อ่าน 253) 16 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา : เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 243) 02 พ.ค. 64
นำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาตลอดปีการศึกษา 2563 (อ่าน 26) 01 มี.ค. 64
ประกาศจากโรงเรียน เรื่องการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่ขาดคุณสมบัติ (อ่าน 393) 23 ธ.ค. 63
พิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมาชิกชมรม (อ่าน 455) 25 ต.ค. 63
ท่านผู้อำนวยการร่วมกับคณะครูร่วมทำบุญกฐินที่วัดบ้านจุ้มถิ่นและวัดป่าโคกขาน (อ่าน 482) 25 ต.ค. 63
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามที่ว่าการอำเภอกุดจับ (อ่าน 470) 23 ต.ค. 63
ประกาศจากโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา เรื่อง การหยุดเรียนและการเรียนชดเชย (อ่าน 423) 22 ต.ค. 63
โครงการ CCF อุดรธานี ร่วมกับโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาจัดอบรมนักเรียนชั้น ม.1-3 ในอบรมเรื่อง COVID-19 ณ (อ่าน 368) 22 ต.ค. 63
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานตามโครงการกัลยาณมิตรนิเทศประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมอัศวรร (อ่าน 389) 22 ต.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข็งขันฟุตบอลรายการ (อ่าน 390) 18 ต.ค. 63
คณะครูและบคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาคุณครูร่วมทำบุญทอดกฐินวัดอรัญญาจันทาราม วันที่ 18 ตุ (อ่าน 391) 18 ต.ค. 63
คณะครูเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนพันดอนวิทยา ในวันที่ 16 -18 ตุลาคม 2563 (อ่าน 367) 18 ต.ค. 63
คลิปการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBERONE DANCERCISE THAILAND ระดับจังหวัด ในวันที่ 15 ตุลาคม (อ่าน 39) 16 ต.ค. 63
โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 27 ก.ย.63 (อ่าน 265) 27 ก.ย. 63
คณะกรรมการประเมินผู้บริหารโรงเรียน (อ่าน 284) 26 ก.ย. 63
โครงการเข้าค่ายทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันนที่ 22-23 กันยายน 2563 (อ่าน 305) 22 ก.ย. 63
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (อ่าน 290) 20 ก.ย. 63
คณะครูและบคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา (อ่าน 303) 19 ก.ย. 63
รายงานแสดงผู้ใช้งานโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา sbmld innovation (ภาพใหญ่) (อ่าน 71) 17 ก.ย. 63
รายงานแสดงผู้ใช้งานโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา sbmld innovation (อ่าน 71) 17 ก.ย. 63
เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2563 ณ ศูนย์กา (อ่าน 366) 15 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คำนวณสำหรับครูชั้นสูง (C4T Plus) แบบออนไลน์ (อ่าน 291) 15 ก.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 297) 14 ก.ย. 63
โครงการปรับปรุงทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 313) 12 ก.ย. 63
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ เกรียงศักดิ์ เพชรดี (อ่าน 381) 22 ส.ค. 63
ยินดีกับ คุณครูทรงสุดา พรมแสน ที่ผ่านการประเมินได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (อ่าน 327) 06 ส.ค. 63
กิจกรรมนั่งสมาธิ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 413) 17 ก.ค. 63
ผู้บริหารและข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมการทำวิทยฐานะของข้าราชการครู (PLC) ณ โรงเรียนเทศบาล 3 อ.เมือง จ. (อ่าน 469) 07 ก.ค. 63
โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น (แห่เทียนพรรษา) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 465) 05 ก.ค. 63
วันเปิดเทอมวันแรกปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 (อ่าน 408) 01 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนแยกตามระดับชั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 36) 30 มิ.ย. 63
ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนพันดอนเนื่องในโอกาสแสดงความยินดีแก่ ครูยุทธชัย ราชกิจ ในการย้ายสถานศึกษา (อ่าน 407) 25 มิ.ย. 63
อบรมการจัดทำโปรแกรมแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (อ่าน 307) 23 มิ.ย. 63
ถ่ายวิดีทัศน์โรงเรียนต้นแบบที่มีมาตรการป้องกันโรค Covid - 19 (อ่าน 303) 22 มิ.ย. 63