ข่าวประชาสัมพันธ์
(อ่าน 73) 06 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา (อ่าน 224) 22 ก.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (อ่าน 199) 15 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา การสรรหาและการการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 223) 10 ก.ย. 65
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครบรอบ ๒๕ ปี วันสถาปนาโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา (อ่าน 297) 04 ก.ค. 65
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (อ่าน 299) 03 มิ.ย. 65
อบจ.อุดรธานี จัดอบรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๘ โรงเรียน (อ่าน 368) 24 พ.ค. 65
การเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 29) 04 พ.ย. 64
15 ข้อปฏิบัติของนักเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด ๑๙ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา (อ่าน 473) 04 พ.ย. 64
ประกาศจากทางโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ผลการสอบคัดห้องของนักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถตรวจสอบรายชื่อ ภายในเว็บโรงเรียนและเพจโรงเรียน ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอฟังประกาศผลอีกทีทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป (อ่าน 680) 21 พ.ค. 64
ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อรับรู้ข้อมูลก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 (อ่าน 522) 16 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา : เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 468) 02 พ.ค. 64
นำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาตลอดปีการศึกษา 2563 (อ่าน 45) 01 มี.ค. 64
อบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 2,4,5 มิ.ย.63 (อ่าน 424) 04 มิ.ย. 63
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา เตรียมทดลองระบบการเรียนการสอนทางไกลและระบบออนไลน์ 18 พ.ค.นี้ (อ่าน 359) 16 พ.ค. 63
กำหนดการมอบตัว ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 372) 14 พ.ค. 63
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ (อ่าน 480) 22 เม.ย. 63
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนเพื่อป้องกัน covid-19 (อ่าน 482) 20 เม.ย. 63
แจ้งการเปิดเรียนของสถานศึกษาโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา (เพิ่มเติม) (อ่าน 483) 17 เม.ย. 63
แจ้งการเปิดเรียนของสถานศึกษาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (อ่าน 446) 16 เม.ย. 63
เลื่อนการรับระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศณียบัตร (ปพ.2) ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 479) 25 มี.ค. 63
เลื่อนการสอบคัดเลือกและมอบตัว ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 488) 20 มี.ค. 63
ประกาศปิด( เรียนกรณีพิเศษ ) (อ่าน 620) 19 มี.ค. 63