ฝ่ายบุคคล

นางเนาวรัตน์ วิชาหาร
ครู คศ.4
หัวหน้าฝ่ายบุคคล

นายกิติกร ขันติยะ
ครู คศ.1

นางสาวธัญญภัทรจิรา สิงห์แก้ว
ผู้ช่วยครู

นางสาววรัชยา อ้วนเย็นดี
ผู้ช่วยครู